ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a  KELETI BLOKK ® RUHAIPAR  (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.keletiblokk.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF – a viszonteladói szerződések kivételével – minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.keletiblokk.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a weboldalon található elektronikus áruházon (a továbbiakban: webáruház) keresztül történik. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályozza.

A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A webáruházban vásárolható termékek:  felsőruházat, sapka, táska, kerékpáros ruházat, nadrág, ajándéktárgyak

Az webáruház szolgáltatásai regisztráció nélkül is igénybe vehetőek.

A megrendeléssel és annak a Szolgáltató általi visszaigazolásával a Felek között szerződés jön létre. A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződést a Szolgáltató rögzíti, és a szerződéskötés időpontjától számított 2 (kettő) évig megőrzi.

A szerződés nyelve magyar.

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Panaszügyintézés:

Postacím: Keleti Blokk Ruhaipar, 3530, Miskolc, Széchenyi u.78.  44. sz. üzlet

Telefon: +36 (30) 305-8158

E-mail: kb@keletiblokk.hu

Panaszügyintézés módja: telefonon, e-mail-ben, postai úton

Telefonos panaszügyintézés időrendje: munkanapokon: 10:00-17:00